Čistírny odpadních vod AQUABOX s.r.o.

AQUABOX spol. s r.o. – technologie čištění a úpravy vody

Projekce, dodávky a montáže komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod a úpraven pitné a technologické vody. Odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek těsnosti dle §39, odst.4 d), zákona č.254/2001 Sb.